Naujienos

(AV17) galerija rengė projektą „Kasdieniai objektai kūryboje”, vykusį Marijampolės, Vilkaviškio, Prienų ir Kalvarijos kultūros centruose. Tai kūrybinių dirbtuvių ciklas, skirtas 12 – 15 m. moksleiviams, leisiantis jiems tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų. Projektas orientuotas į šiuolaikinio meno pažinimą bei domėjimosi skatinimą mažesniuose Lietuvos miestuose. Nutolusiuose nuo didžiųjų miestų regionuose dažnai pastebimas profesionaliojo šiuolaikinio meno renginių trūkumas, todėl šios kūrybinės dirbtuvės skirtos kultūrinės atskirties mažinimui bei moksleivių švietimui ir ugdymui, naudojant būtent praktinius užsiėmimus.

(AV17) galerija yra viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių galerijų, pristatanti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Jos pagrindinis tikslas, pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui aktualias priemones, populiarinti šiuolaikinį meną tarp skirtingų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir domėjimąsi. Projekto „Kasdieniai objektai kūryboje” veiklos orientuotos į skulptūros, objekto, instaliacijos ir kūno meno pažinimą, todėl edukacinių užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas skulptūroje dažnai naudojamam – ready-made. Ši kūrybinė medija veikia kaip saviraiškos būdas, tuo pačiu atkreipiantis dėmesį ir į vartojimo kultūrą, skatinant sąmoningumą bei suteikiant ekologinę potekstę.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai buvo įtraukti į edukacines paskaitas, diskusijas, filmo peržiūras ir praktinius užsiėmimus su garsiais Lietuvos menininkais ir pedagogais: Jolita Vaitkute, Marija Šnipaite, Simonu Nekrošiumi, Neringa Zakarauskaite ir Alberta Saukaityte. Instaliacijų, iliustracijų bei portretų kūrėja Jolita Vaitkutė savo kūryboje dažniausiai naudoja maistą ar rastus objektus atkurdama vaizdus iš popkultūros bei politikos diskursų. Šių medijų panaudojimas veikia kaip aliuzija į nuolat besikeičiantį pasaulį ir jo ekosistemą, todėl užsiėmimų metu moksleivius ji mokys naujo, kitokio žiūrėjimo kampo į kasdienius objektus. Skulptorės Marijos Šnipaitės kūryba dažnai veikiama kasdienybės ritualų, literatūrinių kūrinių, kurių pasakojimas paremtas chaotišku asociacijų tinklu, tad ji su moksleiviais nagrinės erdvinių kūnų kompozicijas, objektus bei jų santykio su aplinka suvokimą. Pažįstamus, artimus objektus gretinant su skirtingomis medžiagomis, moksleiviai ieškos savitų asociacijų ir konstruos skulptūras kaip „nutikimus”. Garso meno, garso skulptūrų, instaliacijų ir objektų kūrėjas Simonas Nekrošius kartu su dalyviais konstruos savo kūrybos instrumentą, kuriuo eksperimentuos, lavindami garsinius ieškojimus bei bandydami išgauti skirtingus tonus bei sąskambius. Iliustratorė, dizainerė ir tarpdisciplininio meno kūrėja Neringa Zakarauskaitė kūrybinių dirbtuvių metu praves teorines paskaitas apie šiuolaikinę skulptūrą, objektą, darnų meną bei ready-made ir jį naudojančias meno kryptis Lietuvoje ir užsienyje, o edukatorė ir performanso meno atstovė Alberta Saukaitytė kartu su moksleiviais sieks išlaisvinti kūrybingumą ir mąstymą per judesį. Pagrindinis jos kūrybinės išraiškos motyvas – kūnas, tapęs simboliniu objektu kasdieninėje aplinkoje. Jo judesių išlaisvinimas taps pagrindine individo ekspresijos ir emancipacijos priemone.

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Registracija el-paštu: info@av17gallery.com