Parodos

(AV17) galerija kartu su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo plastikos katedra pristatė Metalo meno ir juvelyrikos studijos studentų kursinių ir baigiamųjų darbų parodą „STEP BY STEP“.

„STEP BY STEP“ – tai paroda, kurioje pristatomi pirmieji tvirti studentų žingsniai link profesionalumo bei savito kūrybinio stiliaus išgryninimo. Ši paroda tai užfiksuota kelionės į savęs pažinimą atkarpa, kuri kiekvienam iš parodos dalyvių yra visiškai skirtinga bei savita. Skirtingus jaunus žmones sieja viena mokykla, bendros taisyklės bei interesai, tačiau tai nesuvienodina jų kūrybos – subtiliai atskleidžiamas kiekvieno autoriaus individualumas. Paroda „STEP BY STEP“ – tai puiki jauniausios šiuolaikinės juvelyrikos Lietuvoje refleksija.

1931 metais įsteigtoje Telšių amatų mokykloje, vystant nepriklausomos Lietuvos ūkį, kultūrą ir švietimą, 1939 metais buvo atidarytas metalo apdirbimo skyrius. Istorijos raidoje mokyklos pavadinimas ir statusas vis keitėsi: amatų, dailiųjų amatų, meno mokykla, taikomosios dailės technikumas, aukštesnioji taikomosios dailės mokykla. 1998 metais ji siekė aukštojo universitetinio mokslo lygio ir sėkmingai prisijungė prie Vilniaus dailės akademijos, tapdama jos sudėtine dalimi. Mokykla turi senas taikomosios dailės specialistų rengimo tradicijas bei patirtį, nes pastaruoju metu čia dėsto ir jaunosios kartos menininkai, studijas baigę Vilniaus dailės akademijoje. Mokykloje studijų programa grindžiama idėja+amatas principu t.y. konceptualumo bei meninio profesionalumo derme. Čia yra suteikiama universitetinių žinių, dėstomi specialybės pagrindai, įgijami amato pagrindai, akcentuojamas senųjų unikalių auksakalystės ir kalvystės technologijų pažinimas. Vėlesnėse mokslo pakopose yra ugdomas studento tapatybės suvokimas, kūrybiškumas, socialinis integralumas. Studentams yra sukuriamos sąlygos kurti papuošalus, juvelyrikos, mažosios plastikos, kalvystės objektus, instaliacijas, rengti meno akcijas, performansus. Mokykla yra atvira pasaulio meno tendencijoms, nuolat vystosi, įgydama vis naujų raiškos formų, vykdant aktualius bei integruotus į šiuolaikinę kultūrą meninius projektus. Telšių fakultete organizuojamos eksperimentinės laboratorijos, kūrybinės praktikos, vykdomi projektai, bendradarbiaujama su menininkais iš Lietuvos ir užsienio.

(AV17) galerijos vienu pagrindinių tikslų išlieka pristatyti jaunus, talentingus  bei konceptualius menininkus Lietuvos ir užsienio visuomenei. Ilgalaikis bendradarbiavimas su VDA Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros dėstytojais bei studentais įkvėpė surengti išskirtinai metalo meno ir juvelyrikos studijos studentų kursinių ir baigiamųjų darbų parodą „STEP BY STEP“, kurioje buvo pristatyti mažosios plastikos darbai, meniniai objektai bei juvelyrikos dirbiniai.