Parodos

(AV17) galerijoje pristoma italų menininkų Luigi Massari ir Marcello Tedesco paroda “Poliškumas”. Ši paroda tai dvišalio tarptautinio mainų projekto tarp (AV17) galerijos bei kultūrinės asociacijos “Dimora Artica” (Italija), kurioje savo kūrybą pristatys Lietuvos menininkai – Rafal Piesliak ir Nerijus Erminas, dalis.  Pagrindinis “Dimora Artica” veiklos tikslas – jungčių tarp tradicinės kultūros ir naujų šiuolaikinio meno tendencijų indentifikavimas.

Parodos pavadinimas “Poliškumas” nusako dinamišką bendravimo gyvybingumą, menininkų laikomą energijos šaltiniu, judančiu tarp priešingų polių. Dvipoliškumo bei bendravimo aspektas atsispindi ir menininkų kūriniuose.

Vizualiųjų menų atstovas Luigi Massari parodoje pristato darbus iš ciklo “Mitinis metodas”. Serijos kūrinius sudaro aliejinės tapybos ir pastelės darbai atlikti ant komufliažinio audinio, pateikiami drauge su skulptūriniais įterpiniais. Darbus lydi paties Luigi Massari sukurtas garso takelis. Šis ciklas  – asmeninė menininko  “Mitinio metodo” pateikto anglų – amerikiečių poeto, literatūros kritiko T.S. Elioto novelėje apie airių rašytojo ir poeto J. Joyce’o kūrinį “Ulisas” interpretacija. “Mitinis metodas” atsigręžė į praeitį tam, kad pamatytume, tai kas yra prarasta ir ko nebeturime dabartyje. Šis metodas pabrėžia nuolatinį bendrumą tarp skirtingų kartų bei vietų, peržengiant nuoseklios laiko tėkmės ribas bei manipuliuojant tradicija bei šiuolaikiškumu.

Skulptoriaus bei video menininko Marcello Tedesco pristatomas kūrinys “Ženklas” susideda iš 8 betono plokščių, kurių giliose įpjovose galima matyti įterptas gyvačių odas. Tokiu būdu gyvatės, judančios  horizontaliai, vaizdinys yra transformuojamas į ženklą, kuris gali būti pateikiamas vertikalia  –  priešinga horizontaliam jos judėjimui, kryptimi. Šiuo būdu konstruojami du poliai bei sukuriama apmąstymus skatinanti priešprieša tarp “toks koks yra” ir “koks turėtų būti”. Dėl kūriniui būdingo architektūriškumo, jame įkomponuota gyvatės oda tampa panaši į iš žemės gelmių sklindantį žaibo blyksnį, iškylantį tarsi kolona. Drauge su skulptūra menininkas pristato ir vieną iš video trilogijos “Auksinis amžius” darbų. Video kūrinyje pateikiamas semantinis pasaulis, kuriame – jaunos moters vizijas atspindintis visatos modelis, pilnas dangaus ir gamtos fenomenų tyrinėjimų.

Luigi Massari – aktyvus Italijos meno lauko dalyvisvizualiųjų menų atstovas, muzikantas ir nepriklausomas kuratorius, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Milane, Italijoje. Menininkas gimė 1978 m.  Baryje (Italija). Išsilavinimą tapybos, pedagogikos bei meno edukacijos srityse kūrėjas įgijo  Lečės Dailės akademijoje (Italija)Luigi Massari meninių ieškojimų amplitudė svyruoja nuo tapybos iki skulptūros, nuo performanso meno iki eksperimentinės muzikos. Kūrėjas yra surengęs 10 personalinių bei dalyvavęs daugiau nei 40-tyje grupinių parodų. 2012 m. Tarptautinių konkursų “Premio Celeste” bei “Premio Combat” lauretas 2010 – 2012 m.

Marcello Tedesco – Italijos meno lauke įsitvirtinęs skulptorius bei videomenininkas, gimęs 1979 m., Bolonijoje (Italija). Kūrėjas yra surengęs daugiau nei 10 personalinių bei dalyvavęs daugiau nei 15-koje grupinių parodų. Menininko video kūriniai  buvo demonstruojami įvairiuose kino festivaliuose bei galerijose tiek Italijoje, tiek už jos ribų. Video darbai taip pat saugomi modernaus bei šiuolaikinio meno galerijoje Turine bei Italijos galerijos “Care/of” visuomenei atviruose  video  archyvuose.

 

Projektas remiamas Lietuvos kultūros tarybos.