Parodos

Levitacija dažnai siejama su antgamtine, spiritualia patirtimi, šioje parodoje taip pat įgauna permainų, tam tikrų įtampų nuojautas, kuriomis autorius siekia kurti prielaidas apie žmogaus veiklos padarinius ateityje.

Veikiamas sparčių technologinių pokyčių, urbanizacijos, informacijos ir vaizdų kultūros pertekliaus, stebint šį greitą žmonijos vystymąsi, tačiau tuo pačiu matant ir smarkų šiuolaikinės kartos atsigręžimą į gamtą T. Kensminas parodoje plėtoja vieną iš pagrindinių savo kūrybos temų – civilizacijos ir gamtos santykių problematiką.

Atsispirdamas nuo industrinio palikimo (geležinkelių, senų fabrikų, buvusių karinių objektų ir jų infrastruktūrų), kuris nurodo į aktyvią žmogaus veiklą kuriant savo aplinką, siekiant ekonominių tikslų ir komforto, autorius ironizuoja daiktiškos realybės atributus. Vos tik juos apleidus gamta nenumaldomai pradeda juos veikti ir keisti, natūralūs gamtos procesai pamažu naikina žmogaus susikurtas materialias struktūras, jos kultūrinius pėdsakus. Šie kaitos ir nykimo procesai vaizduojami siurrealistinių architektūrinių konstrukcijų ir skulptūrinių elementų pagalba, kuriuos menininkas konstruoja iš savo susikurtų ar rastų objektų. Kurdamas post-apokaliptinę atmosferą autorius skatina žiūrovą susimąstyti apie ateitį: kuria linkme po katastrofos formuotųsi žmonija, kokios naujos civilizacijos kurtųsi? Galiausiai, ar įmanomas žmogaus ir gamtos darnus koegzistavimas? Šie klausimai aprėpia etinių, filosofinių temų ištakas šiuolaikinio technologiškai besikeičiančio pasaulio kontekste.

Tauras Kensminas (g. 1991) yra jaunosios lietuvių kartos skulptorius. Skulptūra šiam menininkui – neverbalus būdas papasakoti sudėtingą, daugiasluoksnę istoriją, o siužetai būsimiems darbams gimsta siekiant objektuose materializuoti sunkiai apibūdinamas situacijas, vidinius išgyvenimus, asmenines patirtis bei įvairių socialinių ir kultūrinių kontekstų daromą poveikį. Iš pavienių elementų, galvosūkių principu, dėliojamos menininko instaliacijos žiūrovą skatina įjungti vaizduotę, neprisirišant prie vieno, teisingiausio kūrinio suvokimo varianto. T. Kensminas studijavo Vilniaus dailės akademijoje, kur įgijo magistro laipsnį šiuolaikinės skulptūros srityje. 2013 m. jam buvo suteikta Tautos fondo (JAV) paskirta Elenos Urbaitytės stipendija. Nuo 2012 m. menininkas aktyviai užsiima parodine veikla Lietuvoje bei užsienyje Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kt., keturias savo menines instaliacijas pristatė šiuolaikinio meno mugėje ,,ArtVilnius”. 2018 m. įvertintas Lietuvos kultūros tarybos stipendija kultūros ir meno kūrėjams, taip pat tais pačiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos suteiktas meno kūrėjo statusas.

Menininko darbų sukūrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba.