Parodos

Neužbaigtumas buvo šios parodos kūrinių atsiradimo ir egzistavimo motyvu. Autorius orientavosi ne į kūrinių, kaip galutinių kūrybinio proceso rezultatų pateikimą, o jų, kaip nuolatinių idėjų skleidimosi bei kūrybinio potencialo išryškinimą. “Kai objektas savo atsiradimui neturi suplanuotos ar įsivaizduojamos pabaigos, jame atsiranda daug galimybių” – sakė parodos autorius.

Parodoje buvo eksponuojami: asambliažai ir skulptūrinės kompozicijos savo medžiagiškumu bei semantika atspindintys urbanistinius ir gamtinius elementus. Besikeičiančio miesto vaizdai, naujai atsirandantys ir nykstantys jo ženklai, menininko konstruojami ir dekonstruojami, siekiant atskleisti neišbaigtumo motyvus miesto peizaže. Besikeičiančių laikų palikti sluoksniai, vaizdų ir informacijos perkrova darbuose atsispindi sustabdant kūrinių formavimo eigą, leidžiant atsiskleisti tarpsnio „iš-į“ žavesiui. Viena iš pasikartojančių temų menininko kūryboje – gamta ir natūra parodoje priešinama urbanizacijai, tačiau išlaikomas atstumas, atliekant stebėtojo rolę. Natūrali gamtos eiga, jos cikliškumas priešpastatomas žmogaus kuriamam daiktiškam pasauliui ir jo chaosui. Įjungdamas gamtą, kaip pirmapradį motyvą, autorius kelia pamatinį klausimą apie daiktų, o kartu ir žmogaus susikurto pasaulio esmę.

Dainius Trumpis baigė tapybos magistrantūrą Šiaulių universitete, Menų fakultete, stažavosi TAIK Universitete, Suomijoje. Nuo 2009 m. Lietuvos Dailininkų sąjungos narys. Menininkas aktyviai dalyvauja meno lauke, yra surengęs ne vieną personalinę parodą, įvertintas kultūros ir meno premijomis Lietuvoje ir užsienyje. D. Trumpis savo kūryboje derina skirtingas meninės raiškos formas tokias, kaip tapyba, skulptūra ir objekto menas, kuria asambliažus, skulptūrines kompozicijas ir paveikslus. Darbuose dažnai analizuoja socialines, psichologines ir filosofines temas. Menininko kūrybiniai įkvėpimai apima platų lauką, įtraukiantį įvairius pasaulinius įvykius ir realijas, darbuose dažnai atsispindi autoriaus kelionių patirtys, skirtingi kultūriniai ir geografiniai kontekstai.