Naujienos

Vinilinė plokštelė „Goldbergo variacijos“ yra tokio paties pavadinimo šio menininkų dueto parodos galerijoje (AV17) audio dokumentacija, papildyta rankų darbo modifikacijomis. Duo veiklą Arturas Bumšteinas ir Gitis Bertulis pradėjo dar 2014 m., nuo tada rengdami parodas ir performansus didžiausiose Lietuvos meno institucijose. Atskirai šie menininkai dar žinomi kaip kompozitorius ir dizaino kūrėjas: svarbiausia pastarųjų metų Bumšteino veikla – garso meno performansai, garso instaliacijos ir radiofoninio meno projektai, o Bertulio veiklos lauką apima mados bei baldų dizainas, o pastarąjį dešimtmetį ir eksperimentinio garso kūrimas bei garso aparatūrų konstravimas.

Pristatyta vinilinė plokštelė bei garso performansas yra susiję su XX a. pradžios komiksų kūrėju Rube Goldberg, kurio vardu pavadinti ekscentriški mechanizmai, susidedantys iš tarpusavyje sujungtų objektų grandinės, vienas kitą aktyvuojančių ir perduodančių kinetinę energiją tolyn, su tikslu atlikti kokį nors buitinį veiksmą. Šio sudėtingo mechanizmo tikslas – ne atlikti konkretų veiksmą, o išplėsti patį procesą iki absurdiškų laiko ir erdvės dimensijų. Performanso metu bus ne tik pristatoma plokštelė, bet ir garsiškai patiriamas autorių sukurtas Rube Goldberg mechanizmas.