Menininkai

Jaunosios kartos skulptūros ir video instaliacijų kūrėjas. Svarbiausia autoriaus kūrybinė atspirtis – svorio kategorija, masės vienetas, apimantis ne tik formą, bet ir ryšius su aplinka. Menininko skulptūros savo išvaizda artimos moderniajai Lietuvos skulptūros tradicijai ir minimalizmo krypčiai, tačiau sykiu jos neretai konceptualios. Jo kūrybinę praktiką indikuoja pasipriešinimas sunkio jėgai bei kova su fiziniais kūnais. Destruktyvių, monotoniškų veiksmų kartojimas sukuria sizifišką absurdo jauseną ir specifinę anti-vyksmo estetiką. Autoriaus santykyje su svoriu ir objektų tarpusavio sąveikoje nuolat kuriamos nepatogios ir nelogiškos situacijos, galiausiai paliekant kūrinyje tik bergždžius pastangų pėdsakus. Sulig kiekvienu darbu menininkas progresyviai permąsto vis naujas galimybes savo paties sugalvotoms užduotims įveikti. D. Šukio skulptūrų ir instaliacijų idėja neretai papildoma vaizdo įrašais, kurių protagonistu tampa pats menininkas. Jam svarbus intuityvus pasaulio matymas, subjektyvizuotas asmeninės patirties ir jį supančios aplinkos vaizdavimas bei nuolatinis dalyvavimas paieškų procese.

Biografija