Naujienos

Tęsdama ilgametį su Lietuvos mokiniais vykdytą projektą „Kasdieniai objektai kūryboje“, liepos 11–22 d. galerija (AV17) organizavo kūrybines-edukacines dirbtuves, ir kvietė prisijungti 16–29 metų Ukrainos jaunimą. Įvairių sričių Lietuvos kūrėjai ves užsiėmimus, kurių metu dalyviai susipažins su pagrindinėmis skulptūros ir ready-made technikomis, kurs objektus pritaikant kasdienius ir ypatingų priemonių nereikalaujančius metodus ir naudojant jau egzistuojančius daiktus ar antrines žaliavas. Ši tema skatins visiems prieinamą saviraiškos būdą, kurį galės tęsti ir pasibaigus užsiėmimams. Kūrybinės dirbtuvės yra paremtos dailės terapijos metodais, suteikia galimybę pažinti meną, atspindėti, išreikšti ir lengviau priimti emocijas. Užsiėmimai yra orientuoti į savęs pažinimą per kūrybinę veiklą, tad tai yra universalus įrankis komunikuoti be žodžių ne tik sau pačiam, bet ir kitiems.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai buvo įtraukiami į edukacines paskaitas, diskusijas ir praktinius užsiėmimus su profesionaliais Lietuvos menininkais ir pedagogais: Aurelija Maknyte, Marija Šnipaite, Neringa Zakarauskaite, Saule Noreikaite, Austėja Varne, Remigijumi Rančiu ir Monika Gedrimaite. Fotografė Aurelija Maknytė supažindino dalyvius su ready-made panaudojimo fotografijoje būdais bei beaparatės fotografijos (cameraless) technikomis. Praktinio užsiėmimo metu bus kuriamos fotogramos bei chemigramos – tai nuotraukos, sukurtos nenaudojant fotoaparato, apšviečiant šviesai jautrų fotopopierių. Skulptorės Marijos Šnipaitės kūryba yra dažnai veikiama kasdienybės ritualų, literatūrinių kūrinių, kurių pasakojimas paremtas chaotišku asociacijų tinklu, tad ji su jaunimu nagrinės erdvinių kūnų kompozicijas, objektus bei jų santykio su aplinka ir pačiu savimi suvokimą. Menininkės Neringa Zakarauskaitė ir Monika Gerdrimaitė pakvies dalyvius kurti bendras instaliacijas, o proceso metu bus skatinami neverbaliai papasakoti savo išgyvenimus ir atrasti bendrumą dirbdami kartu. Austėja Varnė su dirbtuvių dalyviais, iš paprastų medžiagų kurs ne tik lengvai pagaminamus, tačiau ir asmeninėje aplinkoje pritaikomus šviesos objektus. Saulė Noreikaitė ves performatyvaus meno užsiėmimus, kurių metu bus siekiama išlaisvinti ir išreikšti emocijas per judesį. Tuo tarpu Remigijaus Rančio muzikos užsiėmimuose dėmesys bus sutelkiamas į kūno, garso ir objekto santykį. Kūrybinių dirbtuvių metu jaunimas buvo skatinamas reikšti savo emocijas, jausmus.

 

(AV17) galerija iš kitų išsiskiria savo siekiu pristatyti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Jos pagrindinis tikslas, pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui aktualias priemones, populiarinti šiuolaikinį meną tarp skirtingų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir domėjimąsi. Ne tik galerijoje, bet ir už jos ribų, vystoma edukacinė veikla apima neformalius susitikimus su menininkais, kūrybines dirbtuves, paskaitas ir kitus renginius.

 

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneris – Užupio meno inkubatorius.

Registracija: čia