Naujienos

Spalio – lapkričio mėn. galerija (AV17) rengia projektą „Kasdieniai objektai kūryboje”, vyksiantį Ignalinos krašto muziejuje bei Pabradės ir Švenčionių kultūros centruose. Tai kūrybinių dirbtuvių ciklas, skirtas 12 – 16 m. moksleiviams. Jis orientuotas į šiuolaikinio meno pažinimą bei domėjimosi skatinimą mažesniuose Lietuvos miestuose. Nutolusiuose nuo didžiųjų miestų regionuose dažnai pastebimas profesionaliojo šiuolaikinio meno renginių trūkumas, todėl šios kūrybinės dirbtuvės skirtos kultūrinės atskirties mažinimui bei moksleivių švietimui ir ugdymui, naudojant būtent praktinius užsiėmimus.

Projekto „Kasdieniai objektai kūryboje” veiklos orientuotos į skulptūros, objekto, instaliacijos ir kūno meno pažinimą, tad edukacinių užsiėmimų metu ypatingą dėmesį skirsime į skulptūroje dažnai naudojamą – ready-made. Vienas iš ready-made panaudojimų būdų kūrybiniame procese apima antrinių žaliavų ir jau sukurtų egzistuojančių objektų panaudojimą kūryboje. Šis kūrybos metodas veikia ne tik kaip visiems prieinamas saviraiškos būdas, bet ir atkreipia dėmesį į vartojimo kultūrą, skatina sąmoningumą bei suteikia ekologinę potekstę, kuriant intelektualų ir visuomenei aktualų meną. Projektas leis moksleiviams tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų, kuriuos jiems perteiks aktyviai meno lauke dalyvaujantys jauni ir įtraukiantys menininkai bei pedagogai:

Marija Šnipaitė – menininkė ir pedagogė, baigusi skulptūros magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, stažavusi Štutgarto menų akademijoje, Vokietijoje. Kartu su moksleiviais nagrinės, kokias asociacijas skirtingi objektai gali atnešti žmogui. Išsirinkę jiems artimiausius objektus ir gretindami juos su kitomis medžiagomis, dalyviai konstruos skulptūras kaip „nutikimus”. Taip pat dirbtuvių metu patobulins savo kūrybinius gebėjimus kompozicijos, erdvinių kūnų kūrime, objekto ir jo santykio su aplinka suvokime. Tai bus puiki galimybė pasigilinti į kūrybos procesą ir atrasti naujus raiškos būdus, atkreipiant dėmesį į jau pažįstamus objektus.

Jolita Vaitkutė – pasaulinio garso menininkė, naudojanti maistą ir kasdienius objektus, kuriant instaliacijas, performansus, iliustracijas bei portretus. Jos ryškiausi projektai: „Pabudę iš knygų” – žymių žmonių portretai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, „Signatarai” prekybos centre „Panorama” iš žemės atkurti nepriklausomybės signatarų portretai bei rekordinis Vilniaus katedros paveikslas ant 1064 degintų duonos riekelių. Kūrybinių dirbtuvių metu moksleiviams pasakos apie kūrybiškumą kasdienybėje bei ves dirbtuves, kurių metu mokys naujo, kitokio žiūrėjimo kampo į objektus, kuriuos matome kasdien. Dalyviai žais kūrybinius žaidimus bei patys kurs savo kūrinį.

Aurelija Maknytė – menininkė, fotografijos ir videomeno daktaro laipsnį įgijusi Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2000 m. aktyviai dalyvauja parodose, veda edukacijas moksleiviams bei paskaitas studentams. Užsiėmimų metu Aurelija supažindins dalyvius su ready-made panaudojimo fotografijoje būdais, bei praves praktinį užsiėmimą, kurio metu bus kuriamos fotogramos – nuotraukos darytos be fotoaparato, apšviečiant šviesai jautrią medžiagą. Tokiu būdu bus supažindinama su įvairiais fotografijos būdais bei bandoma pažvelgti į nuotraukas bei jų kūrimo procesą kitokiu kampu.

Saulė Noreikaitė – performanso menininkė, studijas baigusi Hagos karališkojoje menų akademijoje, Olandijoje. Ji taip pat yra šokio, teatro bei performanso meno mokytoja, vedanti užsiėmimus vaikams. Dirbtuvių metu ji pristatys dalyviams kūrybos metodus, kuomet rasti objektai įtraukiami į performatyvius meno kūrinius. Bus žaidžiami improvizaciniai kūno žaidimai pagal Augusto Boal techniką bei gryninamos dalyvių kūrybinės idėjos. Tokiu būdu dalyviai bus mokomi kūrybiškumo, savo kūno ir objekto bei jų tarpusavio santykio pažinimo judant erdvėje.

Agnė Mackevičiūtė – menotyrininkė ir galerininkė, baigusi dailės istorijos ir teorijos magistrą Vilniaus dailės akademijoje. Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviams ji praves interaktyvią paskaitą, supažindinant su ready-made koncepcija bei žymiausių pasaulio menininkų darbais. Bus mokomasi žiūrėti į kūrinį, jį pažinti ir suprasti, kas jame pavaizduota. Praktinėje užsiėmimo dalyje su dalyviais bus lavinamas kūrybiškas požiūris į objektą, bei rengiamas bendras garsinis objektų performansas.

 

Kūrybinių dirbtuvių programa Ignalinoje:

Spalio 5 d., 15:00 – Fotografijos ir objekto dirbtuvės su Aurelija Maknyte

Spalio 6 d., 15:00 – Kūrybiškumo skatinimo dirbtuvės su Jolita Vaitkute

Spalio 7 d., 15:00 – Paskaita ir garso performansas su Agne Mackevičiūte

Spalio 8 d., 15:00 – Kūrybinės objekto dirbtuvės su Marija Šnipaite

Spalio 9 d., 15:00 – Paskaita ir judesio dirbtuvės su Saule Noreikaite

Vieta: Ignalinos krašto muziejus, parodų salė (Ateities g. 43, Ignalina)

 

Kūrybinių dirbtuvių programa Pabradėje:

Spalio 5 d., 15:00 – Paskaita ir garso performansas su Agne Mackevičiūte

Spalio 6 d., 15:00 – Fotografijos ir objekto dirbtuvės su Aurelija Maknyte

Spalio 7 d., 15:00 – Kūrybiškumo skatinimo dirbtuvės su Jolita Vaitkute

Spalio 8 d., 12:00 – Kūrybinės objekto dirbtuvės su Marija Šnipaite

Spalio 12 d., 15:00 – Paskaita ir judesio dirbtuvės su Saule Noreikaite

Vieta: Pabradės kultūros centras (Vilniaus g. 46, Pabradė)

 

Kūrybinių dirbtuvių programa Švenčionyse:

Lapkričio 16 d., 15:00 – Fotografijos ir objekto dirbtuvės su Aurelija Maknyte

Lapkričio 17 d., 15:00 – Kūrybiškumo skatinimo dirbtuvės su Jolita Vaitkute

Lapkričio 18 d., 15:00 – Kūrybinės objekto dirbtuvės su Marija Šnipaite

Lapkričio 19 d., 15:00 – Paskaita ir garso performansas su Agne Mackevičiūte

Lapkričio 20 d., 15:00 – Paskaita ir judesio dirbtuvės su Saule Noreikaite

Vieta: Švenčionių miesto kultūros centras (Vilniaus g. 2, Švenčionys)

 

Registracija: info@av17gallery.com

Projektą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba