Parodos

Autorius, besivadinantis S.D. slapyvardžiu, gimė 1981 m. Panevėžyje. Nuo 2004 iki 2008 metų studijavo skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje, o 2009 metais tęsė studijas, siekdamas įgyti magistro laipsnį. Autorius yra dalyvavęs daugelyje grupinių parodų Lietuvoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Austrijoje bei surengęs ne vieną personalinę parodą. Nuo 2009 metų pristatė personalinius projektus: „In to forest“, „Bombs on trees“, „Segmentation“, „Šaudykla“ bei daugelį kitų. 2011 metais S.D. atrankoje į tarptautinį konkursą “Jaunieji Europos kūrėjai” tapo vienu iš laimėtojų, o projekto metu kūriniai eksponuoti grupinėse parodose daugelyje Europos šalių.

Autoriaus kūryba neapsiriboja tradicine skulptūros plastika bei išraiškos forma– jo darbuose dažnai yra naudojami performanso elementai, kuriamos laikinos situacijos, paliekančios žiūrovui tolimesnių veiksmų laisvę. Dažniausiai tai provokuojančios, diskusiją keliančios akcijos, kuriomis menininkas nori atkreipti visuomenės dėmesį į socialinius, politinius, ekonominius  ar kultūrinius vyksmus. Menininko S.D. darbai turi globalią idėjinę potekstę, įvairiapusiškai žvelgia į šiuolaikinio pasaulio tvarkos pliusus bei minusus. Menininkas gilinasi į globalizacijos ištakas, jos poveikį visuomenei. S.D. kuriamą pasaulio suvokimo modelį formuoja domėjimasis Rytų bei Vakarų filosofija. Autorius kuria instaliacijas, nagrinėjančias vakarietiškų vertybių, rasizmo bei kapitalizmo temas, kurioms sukurti yra naudojamos grynos medžiagos,  kuriančios priešpriešą dabartiniam  realybės netikrumui. Autoriaus darbai išsiskiria konceptualumu bei neįprastų medžiagų naudojimu, kuriant objektus, instaliacijas ar performansus. Menininko naudojamos priemonės objektams kurti ne pašiepia šiuolaikinę santvarką, tačiau parodo ją iš tikrosios pusės, nebijant šokiruoti visuomenės.

S.D. projekte „Globalizacija. Lokalizacija. Idiotizmas. Absurdas.“ nagrinėja šių keturių sąvokų tarpusavio veiką. Autoriaus manymu, jos įtakoja viena kitą, o galutiniu rezultatu lieka absurdas. Kaip žymus urbanistikos teoretikas Peteris Marcuse`s yra pasakęs „Globalizacija yra ypatinga kapitalizmo forma, kapitalistinių santykių plėtra į plotį (geografiškai) ir į gylį (besiskverbianti į vis daugiau žmogaus gyvenimo aspektų)“. Būtent šiuos abu aspektus ir nagrinėja S.D., pasitelkdamas Vakarų bei Rytų filosofines ideologijas, skirtingų jų atstovų mintis, remdamasis mitais ir tikromis istorijomis – jis atranda savąją formulę: globalizacija-lokalizacija-idiotizmas-absurdas. Šiame projekte yra nagrinėjama pasaulio be geografinių ribų ir sienų tema, gilinamasi į vienos bendros kalbos egzistavimo galimybę, realybę nagrinėjant per mitinę ir istorinę prizmę. Autorius savo darbuose nagrinėja ne tik valstybės, kaip geografinio, bet ir  kaip institucinio objekto, sunykimą, jos funkcijų susiaurėjimą, palaipsnišką galių menkėjimą. Tuo pačiu yra šnekama apie žmogaus, kaip kapitalistinės visuomenės vieneto, sumenkėjimą kuomet kapitalas kuria kapitalą be žmogaus įsikišimo. Idėjiniam projekto išpildymui tolygiai svarbus ir estetinis pateikimas, kuris išsiskiria neįprastų ir itin skirtingų medžiagų panaudojimų bei derinimu. Autorius pasirenka netradicinę išraiškos formą norėdamas dar giliau ir realistiškiau apžvelgti šiuolaikinės visuomenės gyvenimo filosofiją, pritaikydamas savąją dabarties suvokimo formulę: globalizacija – lokalizacija – idiotizmas – absurdas.

Svarbiausi S.D. projektai:

2005 8-asis Bronzos liedinimo simpoziumas, Vilnius

2008 Respublikinis trumpo metro filmų festivalis “Aš+miestas=kinas”

2009 Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinė baltų meno ir šiuolaikinės juvelyrikos paroda ,,Baltų menas”. Taikomosios dailės muziejus-Žemutinės pilies arsenalas, Vilnius

2009 “In to forest” personalinis projektas

2010 Objekto Meno projektas “OBJEKTO MENAS VII”, “Meno Parkas”, Kaunas

2010 Grupinė paroda „Skulptoriai skaito Donelaitį” Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius

2010 “Bombs on trees”  personalinis projektas, Vilnius

2010 “Segmentation” personalinis projektas, Jonų gatvės galerija, Vilnius

2011 Tarptautinio “Jaunieji Europos kūrėjai” atrankos konkurso vienas iš laimetojų. Projekto metu kūriniai eksponuoti grupinėse parodose Prancūzijoje, Ispanijoje, Olandijoje bei kitose Europos šalyse.

2011 Grupinė paroda “Panevėžio dailės dienos” , Panevėžys

2011 “Šaudykla” personalinis projektas, Vilnius

2012 „Aukštaitijos dailė‘2012 / Perpetuum mobile“ grupinė paroda, Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžys