Parodos

Andrej Polukord yra instaliacijų, performansų ir video meno kūrėjas, kurio projektuose dažnai atsiskleidžia dviprasmiškumas, nenuspėjamos ir absurdiškos situacijos. Autorius savo kūryboje analizuoja tokias temas, kaip kasdienybė, ekologija, žmogaus veikla gamtoje ar institucinė kritika. Taip pat Andrej Polukord kūryboje galima aptikti ir nuorodų į senąsias kultūras, tam tikrus mitinius pasakojimus. Šiam tarpdisciplininio meno kūrėjui aktualios temos dažnai pateikiamos humoro, avantiūrų ir pasakojimo priemonėmis. Menininkas neretai pats tampa kūrybos proceso ar kūrinio dalimi, į kuriuos nevengia įtraukti ir žiūrovų.

Personalinėje parodoje „Ožys“ Andrej Polukord pristatys naujus ir anksčiau sukurtus darbus, analizuojančius vartotojiškumą ir su juo susijusias temas. Parodos akcentu tampa ožys – rituališkumo simbolis, senojoje mitologijoje plačiai aprašytas ožio aukojimo motyvuose. Paties kūrinio daugiaprasmė reikšmė ir ryšys su senąja kultūra leidžia permąstyti tai, kas šiandien tampa auka. Tai ypač aktualu dabar, kada pastebimas nuolatos kintantis santykis tarp žmogaus ir gamtos. Menininkas vartotojiškumo temą tiria pasitelkdamas iš antrinių žaliavų sukurtus kūrinius, o gamtoje rasti objektai tampa savotiškais žmogaus veiklos pėdsakais ar jos dokumentacija. Nuolat kintant gyvenimo būdui, keičiasi ir pats vartojimas, kuris šiuo metu siekia greito, pigaus ir madingo produkto. Vis dėl to šis patogumas kainuoja gamtos išteklius bei sukelia svarbių etikos klausimų. Kūriniuose pastebimos priešybės, kurios kuria įtampą tarp šiuolaikinio kintančio gyvenimo ir tvaresnio senojo. Autorius nesiekia pateikti jau suformuluotų atsakymų, bet palieka žiūrovui erdvę atvirai diskutuoti, kuria kryptimi kapitalistinėje visuomenėje veda vartotojiškumas: į žmonijos evoliuciją ar involiuciją.

Andrej Polukord (1990) – Vilniuje ir Vienoje kuriantis jaunosios kartos tarpdisciplininio meno kūrėjas, studijavęs Vienos dailės akademijoje bei Rupert alternatyviosios edukacijos programoje. Menininkas gerai žinomas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, aktyviai dalyvauja parodinėje veikloje. Jo darbai eksponuoti 12-ojoje Kauno bienalėje (2019), „The minus20degree“ bienalėje Flachau, Austrijoje (2018), „The Survival Kit“ Rygoje (2017), gerai žinomose galerijose „GAK Kunstverein“ Bremene, „Konsthall C“ Stokholme, Varšuvos nacionalinėje dailės galerijoje, Lietuvos nacionalinėje dailės galeroje, „Kunsthalle Wien“ parodų erdvėje Vienoje ir kt. 2016 metais gavo „Kunsthalle Prize Vienna“ apdovanojimą.

Andrej Polukord paroda „Ožys“ galerijoje (AV17), Totorių g. 5, veiks iki spalio 8 d.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projekto rėmėjai – UAB Medžio stilius, SUSAK Consulting GmbH.

Projekto partneris – Galerie Uberall.