Parodos

Mateusz Choróbski yra vienas ryškiausių jaunosios kartos lenkų skulptūros, instaliacijų ir performanso menininkas, kuriantis jautriomis socialinėmis temomis. Menininkas analizuoja su ekonomika susijusias problemas, konceptualiai prieidamas ir prie jų sukeliamų emocinių būsenų. Naudodamas kasdienius objektus, juos transformuodamas bei suteikdamas naują paskirtį, Mateusz Choróbski ieško sąsajų tarp buvusių ir naujų kontekstų. Menininkas daug dėmesio skiria ekspozicinei erdvei, o manipuliuodamas šviesa, keičia vizualinį vietos supratimą. Parodose neretai trina ribą tarp kūrinio ir žiūrovo, įtraukdamas jį į sukurtą realybę.

Personalinėje parodoje „Kieno labui“ Mateusz Choróbski pristatė naujausias savo instaliacijas ir skulptūras, permąstančias skurdą ir su juo susijusias emocijas. Ši universali ir amžina problema, paprastai pristatoma tik kaip statistika, ne vienam yra suvokiama kaip skaudi kasdienybė. Autorius ieško ryšių tarp Lietuvos ir Lenkijos, tačiau susitelkia į vieną iš skaudžiausių aspektų – skurdo ribą abiejose šalyse. Cicerono išsakyta frazė „Cui bono?“ parodoje tampa kritika socioekonominėms situacijoms abejose šalyse. Eksponatai sukurti pasitelkiant įprastus buities daiktus ir medžiagas, siekiant sužadinti kolektyvinę atmintį ir analizuoti, kam ir kokią naudą gali teikti žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių padėtis. Galerijos erdvėse eksponuojami šviesos objektai keičia atmosferą ir atskleidžia daugelio visuomenės žmonių patiriamus su nepritekliumi susijusius atskirties, nestabilumo, baimės jausmus. Mateusz Choróbski parodoje „Kieno labui“ žiūrovas nelieka pasyviu suvokėju, veikiau yra skatinamas permąstyti skurdą apibrėžiančią statistiką ir jos reikšmę.

Mateusz Choróbski (g. 1987, Rodomskas) – baigė fotografijos studijas Poznanės menų universitete, įgijo magistro laipsnį medijų meno studijose Varšuvos dailės akademijoje. Menininkas surengė 12 personalinių ir dalyvavo daugiau nei 30-tyje grupinių parodų. Savo darbus pristatė Lenkijoje, Estijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Japonijoje, ir kitur. Mateusz Choróbski darbai yra įtraukti į Varšuvos modernaus meno muziejaus kolekciją. Menininką reprezentuoja Secci galerija Italijoje.

Projektą finansavo: Adomo Mickevičiaus institutas, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, UAB „Vilktukas“.