Parodos

(AV17) galerijoje buvo pristatyta Vitalio Čepkausko paroda,,Atsivertimai/Kolekcija“. Čia galima išvysti menininko „modifikuotus“ kasdienius objektus, kurių istorijas bei patirtis autorius konstruoja pasitelkdamas skirtingas bei netikėtas meninės išraiškos formas.

Vitalis Čepkauskas – menininkas, kuriantis skulptūras, instaliacijas, objektus, tapybos bei fotografijos darbus. Kūrėjas yra surengęs daugiau nei 20 personalinių parodų Lietuvoje bei užsienyje. Menininkas (AV17) galerijoje pristato parodą, kurioje bus eksponuojami įprasti kasdieniai daiktai, virtę skulptūriniais objektais ir įgiję autonomiškus naratyvus.

Autorių šiai parodai įkvepė videomenininko Bill Viola darbas Ocean without shore, pristatytas 2007 metų Venecijos bienalėje. Tai žiūrovą įtraukiantis, meditatyvus kūrinys, kuriuo apmąstomas gyvenimo trapumas bei laikinumas,  nenutrūkstantis gyvenimo – mirties ciklas bei esminių žmogaus būsenų kaitos fenomenas. Būtent šie procesai ir esatys yra aktualūs ir Vitaliui Čepkauskui, kuris savo darbais tyrinėja „atsivertimo“ momentą, kuomet nukrinta kaukės, o žmogus tampa pačiu savimi su savo autentiškomis patirtimis. Atsivertimas Čepkauskui – tai tam tikras „praregėjimas“ – staiga užplūstantis stiprus akivaizdumo jausmas, neapčiuopiamas fiziškai, tačiau pakeičiantis visam laikui. Pokyčio greitis yra neišmatuojamas.

Autoriaus sukurti objektai yra savo istoriją bei atmintį kasdien kaupiantys įprasti daiktai, kurie transformuojant įgauna naują būtį, naują veidą. Kolekcija gali neturėti fizinio būvio, bet turėti istorijas, kurios ją sieja. Menininko rankose daiktai atskleidžia savo galimybę kaupti gyvenimo pėdsakus ir prisiminimus. Daiktas personifikuojamas, taip vizualiai susiejant naudotojo – reikmens patirtis ir būties ciklus. Galbūt nenutrūkstamo ir kiekvieną kartą taip pat pasikartojančio ciklo suvokimas menininkui ir yra „atsivertimas“? Parodoje eksponuojamos senos drožinėtos raketės, peiliai bei kiti rakandai, kurie turi tvirtai išlikusį ryšį su praeitimi ir jų savininkais – prisiminimų „kolekcijas“. Autoriaus kūryboje taip pat neišvengiamai atsiranda ir sakraliniai motyvai, be kurių sunku apsieiti, kalbant apie gyvenimo ciklą bei „praregėjimus“. Vitalio Čepkausko kūriniuose autentiškos, beveik sakralios, patirtys tampa motyvu, kūrybine medžiaga bei pagrindine tema.