Naujienos

(AV17) galerija dalyvavo tarptautinėje meno mugėje ArtVerona, kurioje ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lietuvos meno scenai. Mugės metu paruošta speciali programa pristatanti įvairias meno praktikas bei Lietuvos kūrėjus.

(AV17) pristatė lietuvių konceptualios skulptūros autorius Rimantą Milkintą, Rafal Piesliak, Nerijų Erminą ir Taurą Kensminą. Menininkai reprezentuoja dvi šiuolaikinės skulptūros kūrėjų kartas. Nerijus Erminas, Rimantas Milkintas ir  Rafal Piesliak yra vieni iš žinomiausių šios srities atstovų Lietuvoje, aktyviai dalyvaujantys parodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Autorių darbus yra įsigiję privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir užsienyje. O Tauras Kensminas atstovaus jaunosios kartos šiuolaikinės skulptūros kūrėjus.

Skulptoriaus, objektų ir instaliacijų menininko R. Milkinto kūriniai pasižymi charakteringos minimalizmo estetikos bei kinetinės plastikos junginiu. Pratęsdamas modernizmo skulptūros, ypač minimalizmo estetikos, tradiciją, R. Milkintas kūryboje taip pat sėkmingai plėtoja postmodernistinio meno strategijas ir konceptualizmo kalbą. Vietoj klasikinių medžiagų autorius mieliau renkasi, anot jo, geriausiai mūsų laikus perteikiančius fanerą, metalą, industrines sijas. Meno mugės lankytojams menininkas pristatys kūrinius pagamintus iš industrinių sijų.

Viena svarbiausių ir ilgiausiai nagrinėtų Rafal Piesliak kūrybos temų apima žmogaus savijautos ir emocijų ryšį su jį supančia aplinka. Autorius meno mugėje ArtVerona eksponuos transformuotų porcelianinių indų iš įvairių laikotarpių bei kultūrinių kontekstų seriją, kuria jis kvestionuoja naujumo, estetikos, tradicijos, kaitos klausimus bei žmogaus patirtis. Atsispirdamas nuo tradicinės japonų sudužusios keramikos taisymo technikos „Kintsugi”, kuria dužę indai prikeliami naujam gyvenimui. Menininkas pakeičia „Kintsugi” praktikos rezultatą – indus, praradusius savo pirminę funkciją, jis paverčia meno objektais, suteikdamas estetinio pasigėrėjimo savybę.

Meno mugės ArtVerona lankytojai vieni iš pirmųjų galėjo išvysti Nerijaus Ermino naujausius kūrinius iš marmuro, paremtus Stanislavo Lemo knyga „Soliaris” bei  Andrei Tarkovskio to paties pavadinimo filmu. N. Ermino darbų siužetai formuojasi ne tik stebint ir nagrinėjant kasdienybės ritualus, bet taip pat interpretuojant kultūrinį, politinį kontekstus, istoriją, religiją bei perteikiant asmeninę ir kolektyvinę patirtis. Jautriose kompozicijose menininkas nagrinėja kiekvienam aktualius bei atpažįstamus klausimus, daug dėmesio skirdamas emocinei patirčiai.

Tauras Kensminas tęsdamas savo ilgametę seriją „Ateities fosilijos“ meno mugėje pristatė skulptūrinius objektus mokslinės fantastikos tematika. Eksponuojami kūriniai siejami su visuotinės kontrolės mechanizmais egzistuojančiais aplinkoje, pradedant nuo žmonių judėjimo erdvėse kontroliavimo baigiant informacijos pasiekiamumo bei žinių kontrolės mechanizmais. Menininkas šias temas kvestionuoja šiuolaikinio globalėjančio konteksto ribose, kur saugumo užtikrinimas tampa vis aktualesnis.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros institutas.