Profilio fragmentas
2017
Betonas, medis, lakas
70 x 61 x 95 cm
Unikalus kūrinys
4 200 eur