Naujienos

(AV17) galerija, tęsdama tradiciją pristatyti šiuolaikinę skulptūrą netradicinėse miesto erdvėse, nuo liepos mėnesio organizuoja pusę metų truksiantį projektą, kurio metu Vilniaus rotušės fasade bus eksponuojamos šiuolaikinės skulptūros ir instaliacijos. Tai yra bendras galerijos (AV17) ir Vilniaus miesto rotušės projektas, kurio metu kas mėnesį po vieną kūrinį eksponuos šeši Lietuvos šiuolaikiniai menininkai. Savo darbus pristatys: Algis Kasparavičius, Rafal Piesliak, Rimantas Milkintas, Dainius Liškevičius, Donatas Jankauskas-Duonis, Jurga Barilaitė. Tai gerai Lietuvoje ir užsienyje žinomi viduriniosios kartos menininkai, kurių darbai jau yra eksponuoti viešosiose erdvėse Lietuvoje bei užsienyje.

Projekto tikslas yra aktualizuoti tiek meną miesto erdvėse, tiek pačią istorinę senamiesčio aplinką, kurioje jis vyks. Menininkai kuria specialiai šiam projektui skirtus darbus, kurie atskleis skirtingas skulptūros ir šiuolaikinio meno galimybes. Kuriamas ryšys tarp šiuolaikinių formų ir temų bei klasicizmo stiliaus rotušės architektūros, skatins kitaip pažvelgti į istorinę Vilniaus senamiesčio architektūrą, suprasti ją kaip dinamišką šiandieninio pasaulio dalį.

Specifiškai šiai parodai atrinkti menininkai pademonstruos skirtingas skulptūros ir instaliacijos meno technikas, ieškos naujų išraiškos būdų bei analizuos šiandien aktualias temas. Nuolat kintanti ekspozicija skatins praeivius atsitraukti nuo kasdienybės, interpretuoti meno kūrinius, permąstyti žmogaus padėtį socialiniame, politiniame ir kultūriniame kontekstuose.

Tarpdisciplininio meno kūrėja Jurga Barilaitė neretai pati dalyvauja savo performatyviuose kūriniuose, kuriuose analizuoja įvairius žmogiškus jausmus. Garso instaliacija „Juoksmas“ – tai iš keturių lizduose įmontuotų kolonėlių sklindantis įrašytas menininkės kvatojimas, sudarantis skirtingas kompozicijas. Autorė taip analizuoja juoko kultūrą, jos kilmę kulto ir ritualo erdvėse bei išlikusią svarbą visuomenėje. Žvelgiant psichologiniu ir fiziologiniu aspektais, juokas yra neatsiejamas nuo žmogaus instinktų, o gebėjimas pasijuokti drauge džiaugsmo ir skausmo akimirkomis – glaudžiai susijęs su bendruomenėmis. Todėl eksponuojamas Vilniaus rotušės fasade kūrinys pabrėžia šio pastato, kaip miestiečių susirinkimų vietos, svarbą. Klegantis garsas primena žmonių ir paukščių balsus, sklindančius iš pačių miesto įsčių. Jurgos Barilaitės kūrinys „Juoksmas“ kuria bendrumo jausmą, užkrečia ir įtraukia žiūrovą į apvalantį, išlaisvinantį kvatojimą.

Skulptorius Donatas Jankauskas–Duonis dažnai stengiasi kūryboje būti asocialus, tačiau pasitelkdamas beždžionės įvaizdį neretai su humoru kalba apie daugiasluoksnius kultūrinius bei socialinius aspektus. Kūrinyje „Lašininis ir Kanapinis“ autorius naudoja populiarius Užgavėnių šventės personažus, kuriais perteikiamas gyvenimo cikliškumas. Šių veikėjų kova, kurią paprastai laimi Kanapinis, yra siejama su viltimi po tamsios žiemos greitai sulaukti derlingo pavasario, leidžiančio tikėtis sočių metų. Šių darbų eksponavimas rotušės prieigose tik dar labiau išryškina palankių darbų kuriamos gerovės reikšmę ne tik individualia, bet ir visuomenine prasme. Tačiau dėl pastaruosius kelis metus sutrikusios įprastos gyvenimo tėkmės, personažų kovos baigtis lieka neaiški, o mūsų ateitis tampa vis labiau nenuspėjama. Tad šiame kontekste Donato Jankausko „Lašininis ir Kanapinis“ skatina permąstyti besikeičiančių aplinkybių įtaką ir iš naujo įvertinti, kokią gerovę galime susikurti šiandien. 3D turas

Dainius Liškevičius savo kūriniu „O kas, jeigu? / Situacija / Paralelės“ analizuoja su saugumu ir diplomatiniu pripažinimu susijusias temas, ypač svarbias dabar, kada jaučiamos įtampos dėl karo Ukrainoje. Menininko ready-made kūrinys, per vieną asmeninę autoriaus patirtį, nubrėžia paraleles tarp svarbių šaliai įvykių prieš 20 metų ir dabar. Jis yra nuoroda į 2002 metais buvusį susitikimą su tuometiniu JAV prezidentu G. W. Bush, įvykusiu Vilniaus rotušėje po NATO viršūnių susitikimo Prahoje, kuriame Lietuva buvo pakviesta tapti šalimi nare. Menininkas kelia klausimus: „o kas, jeigu tai, kas vyksta Ukrainoje, jau vyktų ir pas mus? Neatmetama, kad tai gali ir įvykti? O gal mes jau kovojame su Rusija Trečiąjį pasaulinį karą?!“ Reaguodamas į konkrečią vietą bei kolektyvinės ir asmeninės atminties susidūrimą, mūsų padėtį karo kontekste, autorius primena apie šiuos įvykius ir skatina permąstyti mūsų politinę ir diplomatinę vietą pasaulyje. 3D turasdaugiau apie kūrinį ir autorių

Rimanto Milkinto skulptūriniai objektai ir instaliacijos pasižymi charakteringos minimalizmo estetikos bei kinetinės plastikos junginiu. Savo kūriniu „FrontON“ autorius analizuoja architektūros amžinumą. Skulptūros kompozicijai sukurti naudojamas trikampio frontono motyvas, atliepiantis klasikinės, o taip pat ir rotušės neoklasicizmo architektūros elementą. Pats skulptūrinis objektas yra pagamintas iš statybose naudojamų plieninių HEB sijų nuopjovų, kurios yra tvirčiausias architektūrinės konstrukcijos elementas, galintis atlaikyti dideles apkrovas ir užtikrinti statinio karkaso patikimumą. Pasitelkdamas istorinę formą ir šiuolaikinę medžiagą skulptorius perteikia ilgaamžiškumą ir tęstinumą. Vis dėlto Rimantas Milkintas savo struktūrą sutvirtina tik atraminių taškų vietose ir taip sukuria trapumo įspūdį, skatindamas permąstyti architektūros, o taip pat ir kultūros pažeidžiamumą. 3D turasapie autorių

Rafal Piesliak yra gerai žinomas dėl savo konceptualių erdvinių instaliacijų ir skulptūrų, kuriose svarbūs žmogaus ryšiai su jį supančia aplinka ir naujų patirčių formavimas. Vilniaus rotušės fasade rugpjūčio mėnesį skulptorius pristato kūrinį „Tribūnos“. Jos, kaip objektai, yra paprastai naudojamos informacijos, įstatymo paskelbimui ir dažniausiai siejamos su valdžios institucija. Kūrinys atliepia ir Rotušės istorinę svarbą, ir asmeniui joje suteikiamą galios poziciją. Kiekvienas atsistojęs už tribūnos įgauna preferenciją prieš kitus jo besiklausančius asmenis. Rotušės fasade pristatomos dvi tribūnos ne tik leidžia laikinai užimti aukštesnę padėtį ir būti išgirstam, bet ir skatina užmegzti pokalbį tarp skirtingų, kartais nesutariančių, nuomonių ir sudaro galimybę joms koegzistuoti. Rafal Piesliak šiuo kūriniu performatyviai įtraukia žiūrovą į savo kūrybinį eksperimentą taip praplėsdamas kūrinio galimybes. 3D turas, apie autorių

Liepos mėnesį pirmasis rotušėje pristatytas kūrinys „Nihil novi“ („Nieko naujo“), sukurtas Algio Kasparavičiaus. Šis autorius yra žinomas dėl savo konceptualios skulptūros, kurioje dažnai manipuliuojama atpažįstamais įvaizdžiais, o jo kūrybos centre atsiduria žmogaus vidinio pasaulio bei jį supančios aplinkos analizė. Naudodamas lengvai atpažįstamas formas, Algis Kasparavičius savo kūrinyje konceptualiai ir su ironija pabrėžia skirtingus šiuolaikinės visuomenės požiūrius į tas pačias aktualijas bei problemas, su kuriomis susiduria daugelis. Apie autorių

Kiekvieno kūrinio eksponavimą lydi susitikimai su autoriais. Jų metu publika gali susipažinti su platesne menininkų kūryba bei užduoti klausimus.

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

Projekto partneris – Vilniaus miesto Rotušė.