Parodos

Kristina Inčiūraitė jau kelis dešimtmečius kuria vaizdo instaliacijas, eksperimentinius filmus, fotografijas, objektus, kartu su įvairiais atlikėjais pristato muzikinius performansus. Daug dėmesio autorė skiria tapatybės analizei ir transformacijoms skirtingose socialinėse terpėse. Tyrinėdama neapibrėžtas ar užslėptas ir nuolat kintančias tapatybes, ji atveria kritišką požiūrį į sociopolitines praeities ir dabarties problemas: norminio vyriškumo galios apraiškas, negatyviai traktuojamus lyčių skirtumus ar hierarchizuotus socialinius santykius.

Personalinėje Kristinos Inčiūraitės parodoje „Žalias kūnas“ pristatyti naujausi autorės darbai – eksperimentinis filmas, fotografijos bei objektai. Šiame šiuolaikinio meno projekte, pasitelkiant sodo tematiką, subtiliai atveriami ir konceptualizuojami tapatybės politikos, ekologiniai ir feministiniai klausimai.  Kristinos Inčiūraitės kūrinių siužetinės linijos kyla iš literatūros, mitologinių pasakojimų ir istorijos. Juose žadinama kolektyvinė atmintis, permąstoma moterų padėtis visuomenėje ir jų įtaka įvykių tėkmei. Vienas iš tokių pavyzdžių – parodoje aptariamas XX a. pr. sufražisčių incidentas Londono karališkuose soduose. Čia įvykusia vandalizmo akcija jos bandė atkreipti dėmesį, kad tradiciniai sodai anaiptol nebuvo neutralios erdvės, jos buvo vyrų dominuojamos teritorijos. Moterys provokavo diskutuoti apie pastebimą lyčių ir socialinę nelygybę. Kūriniuose atsiskleidžia daugiakultūriniai sluoksniai, kuriais perteikiama moters emancipacija, matoma visame pasaulyje iki šių dienų. Ši problematika iškeliama per subtilų menininkės žvilgsnį, kuriuo kvestionuojamas nusistovėjęs požiūris į moters kūną. Menininkė retai vaizduoja moters figūrą, vengia aptariamos veikėjos apčiuopiamumo ar žiūrovo vujeristinio žvilgsnio. Parodoje moters kūniškumas ir jos tapatybė išreiškiami per užkadrinį balsą bei augalų motyvus, tokiu būdu moterį susiejant su sodu, o per jį –  su visuomene.

Kristina Inčiūraitė (g. 1974) – tarpdisciplininio meno kūrėja, nuo 1999 m. priklauso Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungai. Nuo 2020 metų autorė gyvena ir kuria Airijoje. Gavo Airijos menų tarybos valstybinę stipendiją (2021–2022) ir „Agility“ apdovanojimą (2022). Be to, menininkei paskirta Lietuvos valstybės kultūros ir meno kūrėjų stipendija (2006, 2013, 2016, 2018). Jos kūriniai buvo eksponuojami Nacionalinėje dailės galerijoje, MO muziejuje ir Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, Nacionaliniame XXI amžiaus meno muziejuje MAXXI Romoje, Kinijos nacionaliniame meno muziejuje Pekine, Ukrainos nacionaliniame meno muziejuje Kijeve, KUMU meno muziejuje Taline, Rio de Žaneiro kultūros centre „Oi Futuro“, Gdansko šiuolaikinio meno centre „Laznia“, Kalmaro meno muziejuje, Budapešto parodų rūmuose „Mucsarnok“ ir kt.

Paroda buvo lydima įspūdingo muzikinio performanso „Pogulis“, rengto bendradarbiaujant su airių elektroninės muzikos atlikėja Ellen King (ELLLL) ir Vilniaus Universiteto merginų choru „Virgo“ „Atletika“ šiuolaikinio meno erdvėje kultūros komplekse SODAS 2123 . Muzikinio performanso įrašas.

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Airijos menų taryba.

Parodos turas 3D