Parodos

Paroda „Dugnas“ yra trečioji Jurgos Barilaitės vystomo projekto „Gyvųjų sapnai ir mirusiųjų svajonės“ dalis. Šiuo projektu autorė tyrinėja skirtingus pasipriešinimo ar išsilaisvinimo iš radikalių galios ideologijų būdus. Ieškodama sąsajų tarp kūno, kalbos bei abstrakčios simbolikos, menininkė kuria alternatyvias rezistencijos strategijas, atskleidžia kovos prieštaringumą ir tuo pačiu ieško susitaikymo su likimu. 2019 m. galerijoje „Artifex“ Jurga Barilaitė pristatė pirmąją projekto dalį pavadinimu „Kaulai ir nuosėdos“, o 2021 m. buvo pristatyta antroji dalis – „Linijos ir raukšlės“ galerijoje „Atletika”.

Reflektuodama pastaraisiais metais pasaulyje tvyrančią politinę ir socialinę įtampą, Jurga Barilaitė pristato parodą, kurioje tyrinėja galimas išgyvenimo strategijas. Parodoje dugnas ne tik simbolizuoja absoliučią pabaigą, bet ir tampa atspirties tašku, kuriame nusėdęs dumblas atspindi gyvybės tęstinumą bei primena apie pastovią kaitą. Irimo procesas dumble arba šviesos pranykimas tamsiausioje materijoje menininkę įkvepia ieškoti neutralaus žvilgsnio į neigiamus politinius pokyčius globaliu lygmeniu. Susidūrusi su visą žmoniją apimančiomis problemomis, jų sprendimo būdus Jurga Barilaitė atranda sapnuose, ir, pasitelkusi dirbtinio intelekto pagalbą, konstruoja „instrukciją“ žmonijos išsigelbėjimui.

Jurga Barilaitė (g. 1972) yra tarpdisciplininė menininkė, tapytoja ir asambliažų, tekstų, performansų bei videomeno kūrėja. Menininkės kūrybos pagrindą sudaro kritiškas požiūris į tapybos tradiciją ir jos diskursą, samprotavimai apie menininko tapatybę bei kūrybos prigimtį, taip pat feministinio konstrukto išryškinimas. J. Barilaitės idėjos dažnai būna paremtos autobiografinėmis detalėmis, mokslinėmis teorijomis, meno istorijos ar popkultūros įvaizdžiais. Nuo pat tapybos studijų baigimo Vilniaus dailės akademijoje 1996-aisiais autorė ėmė kurti tarpdisciplininius projektus bei aktyviai dalyvauti parodinėje veikloje. Nuo 1998 m. Jurga Barilaitė yra Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. Menininkės darbų yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, MO muziejus, „Lewben“ meno fondas bei meno kolekcininkai Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje.

Jurgos Barilaitės paroda „Dugnas“ (AV17) galerijoje veiks iki spalio 12 d.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Ecoservice“.