Šalčiausia žvaigždė
2020
Betonas, geležis, dažytas stiklas, elektros instaliacija
96 x 71 x 30 cm
Unikalus kūrinys
2 800 eur