Menininkai

Pasitelkdama skirtingas medijas, Kristina Inčiūraitė kuria fotografijas, objektus, videofilmus, videoinstaliacijas, eksperimentinius filmus, performansus ir garso projektus. Jos kūryboje išryškėja gana jautrus žvilgsnis į šiandieninę aplinką. Didelį dėmesį autorė skiria tapatybės analizei bei jos transformacijoms skirtingose socialinėse terpėse. Tyrinėdama neapibrėžtas ar užslėptas ir nuolat kintančias tapatybes, ji atveria kritišką požiūrį į dabartyje kylančias sociopolitines problemas, tokias kaip hegemoninės galios apraiškos, negatyviai traktuojami lyčių skirtumai ar hierarchizuoti socialiniai santykiai. Menininkei artima ir feministinė tematika, moters padėtis visuomenėje, tačiau savo kūriniuose ji retai vaizduoja moters figūrą, vengdama aptariamos veikėjos apčiuopiamumo ar žiūrovo vujeristinio žvilgsnio. Audiovizualiniuose kūriniuose autorė akcentuoja užkadrinį balsą, kuris išjudina ir įprasmina jos itin statiškus vaizdus. Nors K. Inčiūraitė ir kritiškai analizuoja šiandien aktualias temas, tačiau jas perteikia subtiliai, vengia aiškaus ir vientiso pasakojimo. Veikiau ji laviruoja tarp trapios realybės ir fikcijos ribos bei atveria intymią patyriminę erdvę, kurioje jaučiamas takus laikas.

Darbų katalogas Biografija