Menininkai

Skulptorius, instaliacijų bei objektų kūrėjas. Menininkui būdingas filosofiškos ir daugiasluoksnės kūrybos plėtojimas, kurios centre dažnai atsiduria vidinio žmogaus pasaulio, šiuolaikinės visuomenės ir joje įsigalėjusių ritualinių praktikų temos. Kurdamas instaliacijas parodinėms erdvėms, A. Kasparavičius neretai režisuoja detektyvinio siužeto elementų kupiną situaciją, kurioje manipuliuojama ne tik žiūrovui nesunkiai atpažįstamais įvaizdžiais, bet ir pačiu
laiku bei erdve. Iš natūralaus būvio iškrentantys, vidinės įtampos kupini A. Kasparavičiaus objektai tarpsta tarp praeities ir ateities įvykių, o žiūrovas kviečiamas išgyventi būseną „tarp tikrovės ir iliuzijos“. Kita A. Kasparavičiaus kūrinių grupė – meninės intervencijos viešosiose erdvėse, pasižymi socialiniu turiniu bei performatyvumu. Kartais šie objektai yra papildomi įvairiomis interakcijomis, paverčiant darbą performanso dalimi arba sukuriant sąlygas pačiam žiūrovui tapti aktyviu ar pasyviu kūrinio vyksmo dalyviu. Daugiasluoksniai, logiško sprendimo nepateikiantys menininko darbai dažnai reikalauja iš žiūrovo įsigilinimo bei aktyvios refleksijos.

Biografija