Menininkai

Tarpdisciplininio meno kūrėja iš Vokietijos, dirbanti instaliacijos, objekto, tekstilės, video, fotografijos, performanso srityse. Menininkės darbai pasižymi gilia socialine potekste, šiuolaikinių aktualijų refleksija bei psichologinėmis manipuliacijomis. Pasitelkdama įvairias meninės išraiškos priemones, autorė išryškina prieštaringą tikrovės prigimtį teigdama, jog gerai pažįstamų objektų reikšmės gali būti pakeistos. R. Stach erdvinės instaliacijos konstruojamos paradoksalių kombinacijų principu, kuriose žiūrovas yra įtraukiamas į kafkišką, betikslio vyksmo pripildytą situaciją. Neretai peržengę kasdienybės ribą, transformuoti objektai įgauna simbolines reikšmes, o per juos autorė kalba apie jai rūpimas pasaulio problemas, tokias kaip besivystančių šalių eksploatacija, emigracija, vertybių krizė, augantis vartotojiškumas, narcisizmas, karas. Menininkė savo darbuose taip pat neretai naudoja autobiografines detales, asmeninius išgyvenimus, leidžiasi į menininko identiteto paieškas, tyrinėja psichologines ir socialines kliūtis, kuriomis yra apsistačiusi šiuolaikinė visuomenė, bei siūlo galimybę iš jų išsivaduoti.

Biografija